Wat is rechtvaardig wandelen voor God?

Over Zacharias en Elisabeth staat geschreven “Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere”.

Maar wat is rechtvaardig voor God zijn en hoe doe je dat dan? Als het in de bijbel gaat over een rechtvaardig mens, dan wordt daarmee bedoeld dat die mens acht slaat op Gods Verbond en in geloof daar ook naar leeft. En wat is Gods Verbond? Zoals het huwelijk een verbond is, zo is ook Gods Verbond een huwelijk. Het is een huwelijksovereenkomst tussen God en Zijn volk Israël. En dit Verbond is vernieuwd en vervolmaakt door het bloed van Jezus, Yeshua.

Wanneer je mag belijden dat je verlost bent uit het rijk van de duisternis en gezet bent in het Koninkrijk van het Licht -van Yeshua – dan mag je door Zijn volbrachte werk ook delen in de beloften van Gods eeuwig Verbond met Zijn volk. De beloften zijn dat de HEERE je God wil zijn tot in eeuwigheid en je bij Zijn volk mag horen en het koninkrijk van God mogen binnen gaan bij de terugkomst van Yeshua.

Rechtvaardig wandelen voor God en Gods verbond horen bij elkaar. Uit ons zelf – dat is ons vlees – zoals we geboren zijn – is er niemand rechtvaardig tegen over God.

Maar de apostel Johannes schrijft in zijn brief: Als u weet dat Hij rechtvaardig is, dan weet u dat ieder die de rechtvaardigheid doet, uit Hem geboren is.

En:

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.

Leven door Hem, door Yeshua – is rechtvaardig wandelen voor God. Onze rechtvaardigheid is niet uit ons, maar is in Yeshua. Wie uit Hem geboren is (in geestelijk zin) neemt Zijn Verbond, Zijn woorden in acht en wil in oprechtheid daar uit leven. Rechtvaardig wandelen betekent niet dat je zonder zonde bent – naar het vlees is dat ook niet zo – maar wel dat je de gezindheid hebt van Yeshua en door Hem wil leven.

We hebben ons te laten leiden door de Heilige Geest en Gods Woord. Laat zo het licht van Yeshua over je leven schijnen. Dat is een wandelen met God in overeenstemming met Zijn Woord, net zoals Zacharias en Elisabeth dat deden.