Pesach

De bijbelse kalender begint op 1 Nisan (rond maart/april). Twee weken later begint het Pesach. Een feestdag die God ingesteld heeft voor alle mensen (niet alleen voor joden) die Hem dienen. Het is een geweldig groot feest. God bevrijdde het volk Israel uit Egypte. Maar het gaat nog verder. God wil alle mensen bevrijden uit het slavenhuis van de satan, bevrijding van de wet van de zonde en het eeuwige leven geven. Het lam wat geslacht werd met pesach moest een volkomen lam zijn, zonder enig gebrek. Het moest grondig geïnspecteerd worden. Zo werd ook Jezus / Yeshua grondig onderzocht of er iets te vinden was om Hem te kunnen doden. De conclusie van Pilatus was “ik vind geen schuld in Hem”. Ook bij Zijn voorgeleiding bij de hogepriester vonden ze geen enkele beschuldiging tegen Hem en uiteindelijk hebben ze een list verzonnen om Hem ter dood te veroordelen. Door Jood en heiden werd hij onschuldig verklaard. Toch onder druk van het volk, en een zwakke stadhouder liet Pilatus het volk kiezen: Barabbas of Jezus. Zo kozen zij een moordenaar die vrij mocht gaan en een onschuldige die gekruisigd moest worden. Barabbas is hier een beeld van het volk die de vloek dood verdiende, maar deze kwam op de onschuldige Jezus / Yeshua de Messias. Hij nam de plaats in van Zijn volk, om Zijn volk te bevrijden van de vloek van het oude verbond, maar ook om de wereld te bevrijden van satan en het slangenzaad. Hoe profetisch waren de woorden van Kajafas in Johannes 11:49,50, dat het “nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk, en niet heel het volk verloren gaat”.

Hij werd als een Lam ter slachting geleid. Al deze bijbelse gebeurtenissen vielen precies op het uur nauwkeurig met de instructies uit Ex. 12:6. JEZUS is een griekse naam van YESHUA, maar ook Yeshua is een afkorting. Yeshua’s / Jezus naam is Jahowshua. En deze naam betekent letterlijk: JHVH / YHWH brengt redding. Er is geen andere naam onder de hemel geven waardoor wij gered moeten worden. Geloof in Hem en volg Hem na. Dat is de wil van de JeHoVaH / YaHWeH.