Pasen is de dag van de herrijzenis van Nimrod.

De feestdagen staan weer voor de deur. Hoe meer ik mij verdiep in de bijbelse (Gods) feestdagen en in de oorsprong van de niet-bijbelse feestdagen hoe meer ik me geroepen voel om deze kennis te delen. Wilt u ook vanuit uw hart de God van Israël oprecht dienen? Lees dan alstublieft alles en doe research. En maak een keuze voor God’s aangezicht. Geen keuze is in dit geval ook een keuze. Het is moeilijk om voor iedereen de juiste toon te zetten. Met nadruk wil ik dan ook zeggen dat ik het echt doe uit liefde voor God en voor u als lezer die hier niet mee bekend is. Het is niet de bedoeling om negatief en veroordelend te zijn naar en over mensen, maar toch kan de waarheid wel zo gevoeld worden. Liefde is niet alleen lieve en prettige woorden. U kent de uitspraak wel van de zachte heelmeesters. Maar dat geldt voor mij natuurlijk net zo goed en dat mag ook. Ik hoop dat u wakker wordt en gaat beseffen dat het gaat om Gods feesten en niet om wat de mens er van gemaakt heeft. God dienen is ook wel eens iets loslaten waar je erg aan gehecht kan zijn. God dienen is ook wel eens je visie bijstellen en meer en meer afstemmen op Gods Woord. God dienen is ook lijden om Zijn Naam. Gods woord biedt geen ruimte voor verschillende interpretaties. Er is één God, er is één verlossingsplan, er is één Bijbelse geschiedenis en er is er één die de Weg, de Waarheid en het Leven is. Jezus, God geopenbaard in het vlees, leerde in overeenstemming met de 10 geboden: geen andere goden te dienen. En ook niet God dienen en een afgod tegelijk. Geen vermenging in het dienen van God. Dat is ook wat de apostelen leerden op het apostelconvent in Jeruzalem, Handelingen 15:20: de heidenen die God dienen moeten zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn.

Hoe duidelijk was Paulus aan de Colossenzen: laat dus niemand u veroodelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag….. want deze dingen zijn een schaduw (van de toekomstige dingen). In de context bekeken staat er: Laat je niet verleiden door de menselijke / heidense filosofie, want dat zijn wereldse / van God vervreemde leringen die niet in overeenstemming zijn met de leer van Christus. Daar gaat het niet over “het maakt niet meer uit op welke dag je feest”. Dat is een totaal verkeerde interpretatie wanneer je het in de context bestudeerd.

Wat is er nu mis met Pasen? “We doen niet aan paashazen en eieren zoeken, dat is de heidense kant, maar wij vieren de opstanding van Jezus” wordt en dan gezegd. En op zich is daar niets mis mee om Zijn dood en opstanding te herdenken en te vieren, maar waarom niet op de feestdagen die God daarvoor bestemd heeft? Klinkt vrij logisch toch? En als God ergens geen feest voor ingesteld heeft, waarom dan wel iets instellen wat God niet ingesteld heeft? Gods Woord noemt dat hoogmoed. Nee, het zijn geen joodse feestdagen. Het zijn wel feestdagen die door Joden gevierd worden, maar het is een misvatting wanneer we deze feesten als een exclusief feest zien voor de Joden. Begrijpen we dan nog wel waarom Israël het licht voor heidenvolken is en wat Gods bedoeling er mee was / is? Om heidenvolken te bewegen om ook de God van Israël te dienen overeenkomstig de Thora, de Wet. Verdieping in Gods feestdagen is zoveel rijker. Je ziet zoveel meer van Gods plan. En omdat je er zelf onderdeel van bent word je vreugde in God en je liefde voor God nog intenser. Het komt diep van binnenuit. Dat is mijn ervaring. Een ervaring die ik met Pasen nooit zo ervaren heb.

Pasen is een rooms / Baäl feest wat vermengd is met Pesach. Oorspronkelijk is het een feest vol satanische rituelen: demonische aanbidding, kindoffers, seks-orgies, prostitutie, zonsopgang rituelen (op de zon aanbidding dag/zondag) en andere praktijken. Het herleid allemaal naar Semiramis, de vrouw van Nimrod. Deze vrouw uit de geschiedenis heeft in veel culturen een andere naam. In de bijbel staat zij bekend als Astharoth, Astartes, Diana of Artemis. Pasen is in het engels Easter. En juist deze engelse naam verwijst duidelijk naar Ishtar, Astartes, Semiramis. Bedenk wat God er van zal moeten vinden dat zo’n satanisch feest vermengd is met Pesach en Zijn bedoelde feestdag niet meer gevierd wordt. Met Pasen wordt op zondag de bovennatuurlijke conceptie van Tammuz herdacht, de gereïncarneerde Nimrod. Hij wordt sindsdien vereerd als de zonnegod Dagon of Baal. Met Pasen wordt er dus gevierd dat Nimrod die gedood was, weer herrezen was in Tammuz. Het is de bovennatuurlijke wedergeboorte van Nimrod. Nimrod was dood, maar leeft weer verder in Tammuz. En dit pas natuurlijk perfect bij Jezus dood en opstanding.

De vrouwen die met Pasen tijdens seksorgies bevrucht werden bevielen rond 25 december (kerst) van een baby. Deze baby’s werden dan op 25 december geofferd aan Moloch. Het is de roomse en babylonische kerk geweest die deze verandering op haar geweten heeft. Een doelbewuste actie van Constantijn en de bisschop van Rome. Een actie die al in Daniel voorspelt is (Dan. 7:25). Keizer Constantijn was een aanhanger van de Mithracultus (zonaabidding). De roomse katholieke kerk heeft haar wortels in de baäldienst of beter gezegd: de roomse katholieke kerk is baäldiens in een iets ander jasje zoals wij dat lezen in de bijbel. Het is godsdienst uit Babylon volledig gericht op de zonneaanbidding. Babylon waar de meergodendienst acceptabel is, maar waar je niet alleen de enige en levende God van Israël mag belijden en dienen.

Een keuze om te stoppen met het vieren van de christelijke feestdagen en in plaats daarvan Gods feestdagen te gaan vieren zul je verzet, weerstand en onbegrip ervaren. Maar ook verdedigingspraat, vaak om een eigen keuze goed te praten. Je hoort dan dat het om de bedoeling gaat of dat het niet meer uitmaakt op welke dag je de dingen viert. Er komt geestelijke strijd. Verwacht niet dat een kerk veranderd. De verandering begint bij jezelf. De kerk is een vertakt spoor uit de roomse kerk. De kerk heeft haar wortels in de roomse kerk of je nu van de pinksterkerk bent, evangelisch of orthodox gereformeerd bent. Zolang de kerk geen afstand doet van de roomse / christelijke feestdagen (en de zondag als rustdag) erkennen ze de autoriteit, het goddelijk gezag van Rome. U kunt er anders over denken, maar dit zijn de feiten.

Bedenk dat de eerste christengemeenten altijd Pesach gevierd hebben. Ook na alle veranderingen door Rome zijn er altijd volgelingen van Jezus geweest die niet meegedaan hebben aan deze veranderingen. Zij waren wel de mensen die vervolgt werden. De (roomse) kerk accepteert niet wanneer u eigen keuzes maakt, ook al zijn ze gegrond op Gods Woord. Jezus zei: in de wereld zult u verdrukkingen hebben, maar heb goede moed, want Ik heb de wereld overwonnen! En in die overwinning mogen wij keuzes maken om voor God te leven en krijgen we kracht om nee te zeggen tegen afgodendienst, hoe bijbels het ook kan lijken. Wandel in het licht van en met Jezus.

Mocht u Pasen vieren, breng dan deze zaken in het gebed en roep daarbij letterlijk de Naam van de God van Abraham, Izak en Jakob aan. Wanneer u het oprecht met Hem bespreekt zal Hij zeker antwoorden. Maar luister dan ook naar Zijn stem en doe wat Hij je duidelijk zal maken door Zijn Geest.