Over

Mijn naam is Matthijs, geboren in 1982, getrouwd en vader van een dochter. Ik ben een geboren Drent. Na een paar jaar gewoond te hebben in het Westland, wonen we sinds 2015 op de Veluwe. In het dagelijks leven ben ik zelfstandig ondernemer. Samen met mijn broer hebben we een bedrijf waar we fotolijsten, wissellijsten, baklijsten (voor canvasdoeken) en passe-partouts maken. Daarbij opmerkend dat ik de afgelopen jaren geleerd heb om alles uit handen te geven aan God. De rijke jongeling uit de bijbel kon geen afstand doen van zijn bezit. En toch vraagt God ook aan ons om afstand te doen. Dat is elke dag leven in overgave aan Hem. Voor mij was dat een onmogelijke opgave, maar God maakte het onmogelijke mogelijk en dat geeft me rust. Het bedrijf is dus werelds gezien van mij, maar wel totdat God een andere weg aanwijst.

December 2014 zijn mijn vrouw en ik geraakt door het Evangelie van het Koninkrijk. Een lezing van Willem Glashouwer over “waarom Israel” zette ons denken helemaal om. Met een achtergrond van “je moet het geestelijk zien” kwamen we tot de ontdekking dat die gedachte/leer niet helemaal strookt met wat er in de Bijbel staat. Na een tijd met het gevoel dat we begonnen waren aan een moeilijke legpuzzel, kwamen de stukjes steeds meer op de juiste plek terecht. Begrepen we voorheen niet waarom de vertalers van de statenvertaling in de profetenboeken kerk schreven als titel, nu begrijpen we dat het gaat om een ernstig misverstand. De Bijbel is voor ons het geopenbaarde Woord van God. Door het bestuderen van het Woord van God leren we nog steeds en laten we ons corrigeren.

Van Jozef van Arimathea lezen we dat hij het koninkrijk van God verwachtte. En die verwachting ligt ook in ons hart. We zien uit naar het vrederijk waar Yeshua als Koning zal regeren, maar we zien nog meer uit naar de tijd dat God met Zijn heerlijkheid wonen zal bij Zijn volk in het Nieuw-Jeruzalem. We weten dat we nu al hemelburgers zijn van dat koninkrijk wat straks op aarde geopenbaard zal worden en daarom Jezus licht in ons verspreid moet worden. Ontvangen genade mag niet verborgen blijven. Ik schrijf overigens alleen over onderwerpen die mij bezig houden. Als ik iets op mijn hart heb deel ik het. Dat kan af en toe zijn, maar ook soms ook wat regelmatiger.

Veel zegen en hartelijke groet, Matthijs

Heeft u vragen n.a.v deze blog, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.