Jezus / Yeshua is Overwinnaar

De Schepper van hemel en aarde is sinds de zondeval in het paradijs, sinds de mens onder de heerschappij van de wereldbedrieger is gekomen, bezig met een groots plan om Zijn schepping, waarvan de mens de kroon is, terug te krijgen.

Jezus/Yeshua werd door de wereldbedrieger alle koninkrijken van de aarde beloofd als Hij een knieval voor de duivel zou maken. En ja, de duivel heeft al deze koninkrijken in zijn macht, maar Jezus heeft deze verzoeking van al
die koninkrijken weerstaan in de woestijn. De eerste Adam zwichtte in het heerlijke paradijs, de tweede Adam overwon in een hete en droge woestijn.
Daarom heeft God de Vader Zijn schepping terug. Jezus heeft overwonnen de duivel en de dood. En de dag van afrekening gaat komen. De duivel, het beest, de valse profeet, de dood en alle aanbidders van de duivel (zon/lucifer-aanbidders) zullen vergaan en komen nooit meer terug. Alle bolwerken van satan, het grote Babylon, zal als een damp verdwijnen wanneer de aarde gezuiverd wordt van onreinheid en goddeloosheid.

Laten we als volgelingen van Jezus / Yeshua staan in deze overwinning. Hij heeft alle macht in de hemel en op de aarde. En niets kan ons meer scheiden van Zijn liefde.
Volhard in het volgen Jezus / Yeshua en geeft niet op wanneer het lijden wordt voor Zijn naam. Het is belangrijk dat we als volgelingen groeien in geloof en ons funderen op het onwankelbare fundament, Jezus de Gekruisigde, Lam van God, en de opgestane Levensvorst, Leeuw van Juda. Leef uit Zijn leven, Zijn overwinning. Laat je niet ontmoedigen wanneer je hoort over de werken van de duisternis, maar wees sterk en wordt krachtig in de Heer, onze Koning! Jezus is niet een sprookje of een goed mens van 2000 jaar geleden, maar Hij is realiteit en Hij leeft en zit aan de rechterhand van de Schepper, onze Vader en Hij komt terug tot de tijd van de heidenen vervuld is.

De overwinning is binnen en de grote Overwinnaar, onze Heer en Koning,
zal straks zitten op de troon van David, zoals de engel voorzei bij de aankondiging van Zijn geboorte.

Vrede op aarde, en een welbehagen / zaligheid voor zijn kinderen, Zijn volk. En deze
Koning gaan we begroeten bij Zijn komst, wanneer de Koning der ere de goudenpoort van Jeruzalem binnen zal gaan: gezegend is Hij die komt in de naam van de HEERE.