De sabbat is er voor de mens. De mens niet voor de sabbat.

Markus 2:27 En Hij zei tegen hen: De ‭sabbat is gemaakt ter wille van de mens, niet de mens ter wille van de sabbat. ‬

In de tien geboden staat dat de zevende dag de sabbat is. De sabbat begint officieel op vrijdagavond op het moment dat de zon ondergaat en duurt tot de volgende dag op zaterdagavond wanneer de zon weer onder is en de eerste dag – zondag – begint. In Nederland is dat dus in de wintermaanden al aan het eind van de middag en in de zomer later op de avond.

In heel het oude testament lezen we hoe ontzettend belangrijk God de sabbat vindt. God noemt het zelfs een teken tussen Zijn volk en Hem. Adam en Eva leefden in deze sabbatrust totdat ze aten van de boom en lichamelijk gebonden werden aan de zonde en de dood.
De sabbat is profetisch gezien ook een schaduwbeeld van het messiaanse vrederijk en gaat op in de nieuwe hemel en aarde. Dan is Zijn volk – gelovigen uit Joden en heidenen – teruggebracht in de eeuwige sabbatsrust en wonen ze weer in de aanwezigheid God in Zijn koninkrijk.

Met de bovenstaande tekst wil Jezus ons wat leren. Hij zegt hier niet dat de sabbat onbelangrijk is, integendeel zelfs. Hij zegt dat de sabbat gegeven is ten dienste voor ons mensen.
Na een week hard werken (gevolg van de zonde) mogen we een dag helemaal niets doen. Hoe heerlijk is dat! Het is een genadegift van God. We mogen dan genieten van de rust die Hij ons dan geeft. Dat kunnen we thuis doen, maar ook samen met je medebroeders en zusters. We mogen op die dag leren uit Zijn Woord. We mogen op die dag Hem prijzen en loven. We mogen op die dag genieten van de ontmoetingen met onze broeders en zusters. We hoeven op die dag niet te haasten en geen programma’s te volgen. We mogen die dag doorbrengen alsof er geen klok is. We mogen op die dag even afstand doen van alles wat ons hier op aarde bezig houdt en we mogen ons richten op het hemelse, op datgene waar ons hart mee vervuld is. Wentel juist op deze dag je zorgen op Hem en geniet van de beloften die in Hem ja en amen zijn. Geniet alvast van datgene wat ons in het vooruitzicht is gesteld en we in Hem al bezitten.

Toch laat Jezus in de tekst ook zien dat de mens er niet is voor de sabbat. Wat een mooie opmerking, maar het is zo belangrijk om dat onderscheid te zien.
Ga niet ‘wettisch’ met het sabbatsgebod om. Als je sabbatsijver ten koste gaat van goed doen en barmhartigheid geven aan je naasten, dan ben je weer gebonden. Laat je niet wederom met het juk van de dienstbaarheid bevangen.

Leef als vrije kinderen van God – niet wetteloos – maar vanuit de liefde God dienen en je naasten, ook die ‘sabbatsovertreder’ die op de sabbat bij je aanbelt voor hulp bij het verwisselen van een lekke autoband. Laat het vlees de sabbat niet dienen door regels, maar leef door de Geest en geniet van de sabbatsrust, wees ten alle tijde barmhartig naar je naasten en vergeet daarom vooral niet op de sabbatdag alleenstaanden en zieken te bezoeken.

Shabbat Shalom!