De eenhoorn / little pony: beeld van de antichrist

De eenhoorn / little pony: beeld van de antichrist

In Januari 2019 spoelden er eenhoorns / little pony’s aan op de Waddeneilanden. Vele eilanders gingen er op af om er een in bezit te krijgen.
Dit paardje met een hoorn heeft ook vele speelgoedwinkels overspoeld en op veel kinderkleding wordt het afgebeeld. Het dier heeft ook vele kinderhartjes veroverd / betoverd. En ook in christelijke gezinnen heeft het ingang gevonden. Omdat ik onderzoekend in het leven sta heb ik onderzoek gedaan naar de achtergronden van dit beest. En ik vond het verbijsterend hoe er weer geweld gedaan wordt op het brein van kinderen (want het doet wat in hun geest). Ik ga mijn onderzoek resultaten hier niet uitvoerig beschrijven en onderbouwen. Er zijn genoeg Nederlandstalige en nog meer engelstalige bronnen (zoek op unicorn) waar goed onderbouwde uitleg over te vinden is over dit mystieke beest.

Als er iemand goed is in kopiëren, vervalsen en bedriegen, dan is dat de grote wereldbedrieger, de slang, satan. In de bijbel lezen we ook van een eenhoorn, alleen is deze eenhoorn een schaduwbeeld van de komende Koning der koningen en HEERE de heren die de verslagen satan de totale vernietiging in de poel van vuur en sulfer zal geven (openb, 19).

De eenhoorn die we tegenwoordig zien is niet het beeld van Jezus / Yeshua, maar juist het tegenbeeld er van. De eenhoorn, wordt ook wel de magische eenhoorn genoemd, is een natuurgeest, een mythisch (demonisch) wezen die met name in de new age wereld een belangrijk symbool is voor leiding in je leven, je toekomst en voor kracht. Kortom: laat je betoveren door de magische krachten van de eenhoorn en het gaat je goed. Dat is de gedachte erachter en dat staat absoluut haaks op Gods woord. Nu kunnen we er naïef tegenover staan, maar onderschat het niet. Een christen heeft te strijden tegen de verkeerde en duistere machten in de hemelse gewesten waarvan we de uitwerking zien op aarde. Het volgen van Jezus vraagt om (radicale) keuzes. En ja, dat is vaak tegen de stroom in. Jezus was in Zijn dagen op aarde niet bepaald populair, want Hij ging juist tegen menselijke tradities en leringen in. Wees niet een schaap die een ander schaap volgt, maar volg de Herder, Jezus, Yeshua de Messias. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.

Daarnaast is de tegenwoordige eenhoorn een beeld van de antichrist. De hoorn is bijbels / profetisch gezien het beeld van macht en heerschappij. Een wit paard is het beeld van overwinning, we zien het beeld in Openbaringen 6:2. De eenhoorn wordt vaak afgebeeld met de kleuren van
de regenboog. En dat vind ik het meest God tergende van deze eenhoorn, want deze kleuren staan voor Gods heerlijkheid, zie Ezechiel 1:28.

En hoe we hebben we als volgelingen van Jezus / Yeshua nu in deze wereld te staan? Ten eerste in volledige overgave aan de Heer der heren. Als we overgezet zijn in het koninkrijk van het Licht, dan weten we dat de overwinning op het rijk van de duisternis allang behaald is. Naar het lichaam kan de duisternis ons aantasten, maar ze kunnen nooit onze wederomgeboren geest – die uit God geboren is – geweld aan doen. Als gelovigen mogen wij onze hoofden naar omhoog richten van waaruit we de hoorn van zaligheid verwachten “zoals Hij gesproken had bij monde van Zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen ‭geweest zijn, ‬namelijk‭ verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten,” (Lucas 2:70,71). ‬
‭En deze profetie lezen we ook helemaal terug in Openbaringen 19:11 “‬En ik zag de hemel geopend, en zie, een ‭wit‭ ‭paard‭, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid‭.‬‬‬‬‬ ‭‭‭‭(…) ‬‬‬‬‬Er stond op ‭Zijn‭ bovenkleed en op ‭Zijn‭ dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren‭”.‬‬‬‬‬

‭‭‭‭‭Voorgoed zal de aarde en de hemel bevrijd en verlost zijn van de slang, de wereldbedrieger, de satan en het slangenzaad.‬‬‬‬‬

‭‭‭‭‭De aarde zal vervuld worden met Gods heerlijkheid en Zijn heerlijkheid zal ons beschijnen tot in eeuwigheid.‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭Dat is de zaligheid, dat is de hemelse heerlijkheid op aarde. Dat is een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. Gezuiverd, hersteld naar het paradijs. Hij laat niet verloren gaan het werk waar Zijn hand eenmaal aan begonnen is. ‬‬‬‬‬

‭‭‭‭‭Onze Vader in hemel: Uw koninkrijk kome!‬‬‬‬‬
‭‭‭‭‭Uw Naam komt toe alle lof, aanbidding en glorie!‬‬‬‬‬